dimecres, 19 de setembre de 2007

Per què i quan?

L'experiència positiva extreta dels congressos anteriors, i la necessitat de continuar promovent trobades de treball, ens impulsa a plantejar el III Congrés de la Immigració a Catalunya des de l'anàlisi del món de l'empresa, del treball i de la immigració. Creiem que és pertinent abordar aquest plantejament temàtic per diverses circumstàncies: a causa de les dinàmiques generades entorn de la inserció i integració dels immigrants al món de l'empresa; per la constitució d'estructures creades al si del nostre sindicat amb la finalitat d’abordar adequadament aquesta realitat, i perquè actualment el mercat laboral és un factor determinant en la mobilització de les migracions.
Les dates proposades per aquest III Congrés de la Immigració a Catalunya són els dies 17 i 18 de novembre de 2007, coincidint amb el Cap de Setmana de la Tolerància