dimecres, 19 de setembre de 2007

Objectius

  • Generar una anàlisi del món de l'empresa, del treball i de la immigració, per a obtenir una sèrie de propostes fruit del consens.
  • Crear un espai de mobilització i proposició, on les persones nouvingudes siguin actors principals en les propostes i les anàlisis
  • Generar el diàleg entre el sindicat, les associacions i els treballadors immigrants