dimecres, 19 de setembre de 2007

Mercat de treball i joves immigrants


Els joves.

A les problemàtiques comunes a tots els joves a l’hora d’accedir al món laboral, als d’origen estranger s’hi sumen circumstàncies concretes molt vinculades a la seva situació administrativa i als processos de reagrupament familiar, que els condiciona l’accés a la formació i al treball