dimecres, 19 de setembre de 2007

Mercat de treball i treballadors autònoms


Els autònoms immigrants.
En els últims anys, a Catalunya han aparegut centres de treball, petites o mitjanes empreses regentades per diversos col·lectius d'immigrants. Aquestes iniciatives comercials es poden interpretar com l’expressió d’un procés d’incorporació estructural al nostre mercat laboral, és a dir, com l’assoliment de l'autonomia laboral d’aquests emprenedors immigrats i del seu assentament en el teixit urbà de la ciutat. Però, hem d’estar alerta, perquè en molts casos es tracta de falsos autònoms, que mantenen una relació laboral de dependència amb determinades empreses.