dimecres, 19 de setembre de 2007

Mercat de treball i procès d'acollida a les empreses

El punt de vista d’aquells treballadors i treballadores estrangers que s’incorporen a les empreses.
Volem treballar-hi el procés d’acollida a les empreses, establint com a elements clau: l’accés a la informació i a la formació, la formació en drets i deures laborals, l’autonomia lingüística, i l’accés a coneixements en salut laboral i prevenció de riscos. Igualment, la gestió de la diversitat ha de ser un element que doni valor al nostre mercat laboral i no un factor de conflicte.