dimecres, 19 de setembre de 2007

ACTIVITATS PRECONGRESUALS

Com a activitats prèvies, aquest III Congrés AMIC-UGT de Catalunya està organitzant trobades territorials (Girona, Lleida, Tarragona, Barcelona) amb diverses entitats i associacions d’immigrants de Catalunya, amb la finalitat de treballar els documents-base o ponències, i obtenir el consens i aprovació necessàries per a les lectures i debat durant el Congrés. Seguint un dels eixos temàtics del Congrés sobre els joves i l’ocupació, desenvoluparem el projecte “Estudies o treballes?” amb les entitats, associacions, escoles de formació-inserció laboral, ajuntaments i consells comarcals d’arreu de Catalunya