dimecres, 19 de setembre de 2007

PROGRAMA . Diumenge 18 de novembre de 2007

9.30 h Acreditacions i lliurament de documentació

10.00 h Constitució del Plenari i presentació de les conclusions dels tallers

11.00 h Pausa / cafè

12.00h Conferència - col·loqui:
M. Hble. Sr. Pasqual Maragall i Mira, president de la Generalitat de Catalunya (2003- 2006)

13.00 h Clausura del Congrés
Im. Sr. Enric Vilert i Butchosa, President de la Diputació de Girona
Excma. Sra. Consuelo Rumí, Secretària d'Estat d'Immigració i Emigració
Hble. Sra. Mar Serna, Consellera de Treball de la Generalitat de Catalunya
Sr. Josep Maria Álvarez, Secretari General de la UGT de Catalunya

13.45 h Cocktail.
15.30 h Sortida dels autocars de Salt.