dimecres, 19 de setembre de 2007

Antecedents i presentació
Aquest Congrés és una iniciativa de l’Associació AMIC amb la col·laboració de la UGT de Catalunya, i neix de la voluntat de continuar el treball realitzat en els dos congressos anteriors, que van constituir trobades de treball entre més de 150 entitats i associacions d'immigrants. Aquests congressos es van celebrar els anys 2002 i 2004 i varen ser fruit de l'esforç i de l'interès de la nostra associació i del sindicat UGT de Catalunya, per aproximar-nos a la realitat migratòria internacional que es viu en l’actualitat.
Aquests congressos han anat evolucionant des dels seus orígens, de la mateixa manera que ho ha fet el fenomen de la immigració a Catalunya, així com la seva gestió tant des dels poders públics com des de la societat civil organitzada.
El primer Congrés va servir per a detectar els problemes i necessitats de les entitats d'immigrants, potenciar l'associacionisme i intentar dotar aquestes associacions d'eines per al desenvolupament de llurs tasques i per a gaudir d’una millor organització

A on?

SALT, Girona.

Hem triat la província de Girona, en primer lloc per una qüestió d'equilibri territorial; pensem que les activitats que duem a terme, i especialment el Congrés, que és sens dubte una de les activitats més importants de l’Associació AMIC, no han d'estar sempre centrades a Barcelona.

SALT, perquè és una ciutat que amb un 36% de població d’origen immigrant representa clarament el que ha significat l’arribada d’un gran nombre de persones d’orígens diferents en un període curt de temps; persones que s’incorporen com a veïns a les nostres ciutats. Gestionar aquesta realitat comporta grans reptes.

El centre de reunió serà la Factoria Cultural Coma-Cros, antiga fàbrica tèxtil, un dels complexos fabrils més importants del curs baix del riu Ter, tant per la seva capacitat productiva com pel gran nombre de treballadors que va acollir. L’any 1850 es varen iniciar les primeres construccions de la fàbrica, que va prosperar ràpidament. Actualment, l’Ajuntament de Salt ha sol·licitat la remodelació d’aquest edifici, i hi ha traslladat entitats socials, i una biblioteca municipal.

Per què i quan?

L'experiència positiva extreta dels congressos anteriors, i la necessitat de continuar promovent trobades de treball, ens impulsa a plantejar el III Congrés de la Immigració a Catalunya des de l'anàlisi del món de l'empresa, del treball i de la immigració. Creiem que és pertinent abordar aquest plantejament temàtic per diverses circumstàncies: a causa de les dinàmiques generades entorn de la inserció i integració dels immigrants al món de l'empresa; per la constitució d'estructures creades al si del nostre sindicat amb la finalitat d’abordar adequadament aquesta realitat, i perquè actualment el mercat laboral és un factor determinant en la mobilització de les migracions.
Les dates proposades per aquest III Congrés de la Immigració a Catalunya són els dies 17 i 18 de novembre de 2007, coincidint amb el Cap de Setmana de la Tolerància

Objectius

  • Generar una anàlisi del món de l'empresa, del treball i de la immigració, per a obtenir una sèrie de propostes fruit del consens.
  • Crear un espai de mobilització i proposició, on les persones nouvingudes siguin actors principals en les propostes i les anàlisis
  • Generar el diàleg entre el sindicat, les associacions i els treballadors immigrants

Mercat de treball i procès d'acollida a les empreses

El punt de vista d’aquells treballadors i treballadores estrangers que s’incorporen a les empreses.
Volem treballar-hi el procés d’acollida a les empreses, establint com a elements clau: l’accés a la informació i a la formació, la formació en drets i deures laborals, l’autonomia lingüística, i l’accés a coneixements en salut laboral i prevenció de riscos. Igualment, la gestió de la diversitat ha de ser un element que doni valor al nostre mercat laboral i no un factor de conflicte.

Mercat de treball i dones immigrants


El punt de vista de gènere.

La feminització dels processos migratoris per una banda, i l’augment dels reagrupaments familiars per una altra, han fet incrementar de forma substancial el nombre de dones immigrades a Catalunya. Malgrat això, la seva doble condició de dones i immigrants les fa més invisibles i en molts casos víctimes de situacions especialment discriminatòries

Mercat de treball i joves immigrants


Els joves.

A les problemàtiques comunes a tots els joves a l’hora d’accedir al món laboral, als d’origen estranger s’hi sumen circumstàncies concretes molt vinculades a la seva situació administrativa i als processos de reagrupament familiar, que els condiciona l’accés a la formació i al treball

Mercat de treball i treballadors autònoms


Els autònoms immigrants.
En els últims anys, a Catalunya han aparegut centres de treball, petites o mitjanes empreses regentades per diversos col·lectius d'immigrants. Aquestes iniciatives comercials es poden interpretar com l’expressió d’un procés d’incorporació estructural al nostre mercat laboral, és a dir, com l’assoliment de l'autonomia laboral d’aquests emprenedors immigrats i del seu assentament en el teixit urbà de la ciutat. Però, hem d’estar alerta, perquè en molts casos es tracta de falsos autònoms, que mantenen una relació laboral de dependència amb determinades empreses.

ACTIVITATS PRECONGRESUALS

Com a activitats prèvies, aquest III Congrés AMIC-UGT de Catalunya està organitzant trobades territorials (Girona, Lleida, Tarragona, Barcelona) amb diverses entitats i associacions d’immigrants de Catalunya, amb la finalitat de treballar els documents-base o ponències, i obtenir el consens i aprovació necessàries per a les lectures i debat durant el Congrés. Seguint un dels eixos temàtics del Congrés sobre els joves i l’ocupació, desenvoluparem el projecte “Estudies o treballes?” amb les entitats, associacions, escoles de formació-inserció laboral, ajuntaments i consells comarcals d’arreu de Catalunya

PROGRAMA Dissabte 17 novembre de 2007

9.00 h Recepció, acreditacions i lliurament de documentació.
10.00 h Inauguració del Congrés.
Sra. Raquel Gil Eiroá, Presidenta de l’Associació d’Ajuda Mútua d’Immigrants a Catalunya
Sr. Camil Ros, Secretari General de la UGT de les Comarques Gironines
Ima. Sra. Iolanda Pineda, Alcaldessa de l'Ajuntament de Salt
Sr. Oriol Amorós, Secretari d’Immigració de la Generalitat de Catalunya
Hble. Sra. Carme Capdevila, Consellera d’Acció Social i Ciutadania.
Sr. Abdelkader Aslimani, Secretari d’Immigració de la UGT de Catalunya

11 h Pausa i cafè

11.30 h Conferència inaugural:
  • Sr. Luc Demaret, responsable de Protecció Social i Migracions de la OIT.
12.30 h Projecció vídeo "ANEM PER FEINA"
12.45 h Constitució dels tallers
13.00 h Inici dels tallers
  • Mercat de treball. Pla d’acollida a les empresesMercat de treball.
  • Dona i mercat de laboral.
  • Joves i el món de la feina
  • Treballadors autònoms immigrants

14.30 h Dinar

16.00 h Segona sessió de treball als tallers

19.00 h Conclusions i propostes

19.05 h Festa de la Diversitat Cultural

20.45 h Retorn dels autocars cap a Girona

PROGRAMA . Diumenge 18 de novembre de 2007

9.30 h Acreditacions i lliurament de documentació

10.00 h Constitució del Plenari i presentació de les conclusions dels tallers

11.00 h Pausa / cafè

12.00h Conferència - col·loqui:
M. Hble. Sr. Pasqual Maragall i Mira, president de la Generalitat de Catalunya (2003- 2006)

13.00 h Clausura del Congrés
Im. Sr. Enric Vilert i Butchosa, President de la Diputació de Girona
Excma. Sra. Consuelo Rumí, Secretària d'Estat d'Immigració i Emigració
Hble. Sra. Mar Serna, Consellera de Treball de la Generalitat de Catalunya
Sr. Josep Maria Álvarez, Secretari General de la UGT de Catalunya

13.45 h Cocktail.
15.30 h Sortida dels autocars de Salt.

ACTIVITATS PARALELES

MOSTRA D’ENTITATS: Tenim previst comptar amb la participació d’entitats i associacions d’immigrants, i amb la Secretaria per a la Immigració de la Generalitat de Catalunya, diputacions provincials, el Consorci per a la Normalització Lingüística, i diversos ens públics i privats (patrocinadors del III Congrés).

EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA ITINERANT: “Dos continents, un lloc per a viure”.

FESTA CULTURAL I CONCERT (clausura Congrés) oberta al públic en general