dimecres, 19 de setembre de 2007

Antecedents i presentació
Aquest Congrés és una iniciativa de l’Associació AMIC amb la col·laboració de la UGT de Catalunya, i neix de la voluntat de continuar el treball realitzat en els dos congressos anteriors, que van constituir trobades de treball entre més de 150 entitats i associacions d'immigrants. Aquests congressos es van celebrar els anys 2002 i 2004 i varen ser fruit de l'esforç i de l'interès de la nostra associació i del sindicat UGT de Catalunya, per aproximar-nos a la realitat migratòria internacional que es viu en l’actualitat.
Aquests congressos han anat evolucionant des dels seus orígens, de la mateixa manera que ho ha fet el fenomen de la immigració a Catalunya, així com la seva gestió tant des dels poders públics com des de la societat civil organitzada.
El primer Congrés va servir per a detectar els problemes i necessitats de les entitats d'immigrants, potenciar l'associacionisme i intentar dotar aquestes associacions d'eines per al desenvolupament de llurs tasques i per a gaudir d’una millor organització